Reünie WP150 – Gastlessen (oud) docenten
 
Ontmoeting!
 
Dat is één van de thema’s van de groots opgezette reünie die zal plaatsvinden op zaterdag 15 oktober a.s. ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de Winkler Prins. Aan deze ontmoeting tussen (oud) medewerkers en oud-leerlingen willen we op vele manieren gestalte geven op deze dag o.a. door het organiseren van gastlessen die gegeven worden door (oud) docenten.
 
De uitdaging van de werkgroep ‘gastlessen’ is: 
  • Het vinden van enthousiaste oud-docenten én huidige docenten die het leuk vinden om hun oud-leerlingen weer te ontmoeten op deze reünie en die zich beschikbaar stellen om een gastles te verzorgen.
  • Het op elkaar afstemmen van ‘vraag en aanbod’ en een aantrekkelijk ‘rooster’ maken voor de gastlessen.
 
Wat is de bedoeling van de gastlessen?:
  • De gastlessen vormen een onderdeel van het uitgebreide totaalprogramma van deze reünie dag. Het streven is om op elke locatie van de Winkler Prins een aantal gastlessen te organiseren.
  • De reünisten kunnen de gastles vrijblijvend bezoeken. Het ‘rooster’ wordt ruim van tevoren bekend gemaakt en is ook op de dag van de reünie beschikbaar.
  • De docent heeft alle vrijheid om de gastles naar eigen idee in te vullen. De richttijd is ongeveer 20 minuten eventueel uitlopend (tot maximaal 1 uur) in een ‘meet & greet’.
  • Waar het vooral om gaat is om de oud-leerlingen (en misschien jezelf!) weer even terug te brengen in de sfeer van hun Winkler Prins tijd en om het plezier in de wederzijdse ontmoeting tussen de (oud) docent en de oud-leerling.
  • De gastlessen zijn aansluitend aan het ochtendprogramma gepland tussen 12.30 uur en 15.30 uur (in maximaal 3 rondes). De docent heeft zelf de keus hoe vaak en op welke locatie(s) hij/zij ingepland wil worden. Eventueel kunnen meerdere docenten (bv. van een sectie) ook gezamenlijk een les verzorgen.
 
Onze oproep:
Wil jij je als huidig - of oud-docent beschikbaar stellen voor het geven van een of meerdere gastlessen: stuur dan een mail naar gastlessen-wp150@winklerprins.nl met de onderstaande gegevens: naam, vak of sectie, jaar van aanvang werkzaamheden WP en evt. jaar van beëindiging werkzaamheden en de locatie waarop je werkt of gewerkt hebt.
 
Alvast bedankt voor jullie aandacht!
 
Vriendelijke groet,
Martina Bonda, Saskia Wijma, Jacob Houwing, Gerda Rolf
Werkgroep gastlessen reünie WP150
 
lees in pdf